Αυξάνεται με τροπολογία το όριο των ημερών μετακίνησης των Δόκιμων Αστυφυλάκων κατά 10 ημέρες (συνολικά 20)

Posted by DEKA on Τρίτη, Ιουλίου 10, 2018

 

                                                                   Τροπολογία για την αποζημίωση των Δοκίμων Αστυφυλάκων

 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2018

Αρ. Πρωτ.: 314/8/10

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Χθες, 09 Ιουλίου 2018, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σε Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τίτλο «Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις - Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας - Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων - Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις», τροπολογία, η οποία, μεταξύ άλλων, ρυθμίζει και δύο (2) θέματα που αφορούν, το μεν πρώτο αμιγώς την Ελληνική Αστυνομία, το δε δεύτερο τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ειδικότερα, με την παράγραφο 1.α. της προαναφερόμενης τροπολογίας, δίδεται στην Κυβέρνηση επιπλέον προθεσμία εννέα (9) μηνών για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που θα καθορίζει εκ νέου το ύψος, τους όρους και τις προϋποθέσεις καταβολής των δαπανών μετακίνησης εσωτερικού και της αποζημίωσης εκπαίδευσης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Επισημαίνεται ότι, η έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγματος ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 15 του κεφαλαίου Β΄ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α' 94), στο πλαίσιο της αρχής της ίσης μεταχείρισης όλου του φάσματος των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα και είχε ως καταληκτική ημερομηνία έκδοσης το τέλος Σεπτεμβρίου 2016. Δυστυχώς, η εν λόγω προθεσμία παρατάθηκε από την Κυβέρνηση, αναδεικνύοντας την αδυναμία και την έλλειψη συντονισμού στην έκδοση αυτού, αρχικώς μέχρι την 30-06-2017 με το άρθρο 62 του ν.4430/2016 (Α' 205) και εν συνεχεία μέχρι την 30-06-2018 με την παρ.6 του άρθρου 36 του ν.4484/2017 (ΑΊ10). Σήμερα, με την τροπολογία αυτή, παρατείνεται εκ νέου - σκανδαλωδώς και εις βάρος των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και Ενόπλων Δυνάμεων – η προαναφερόμενη παράταση και συγκεκριμένα μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου του 2018. Η δε αιτιολογία της παράτασης ξεπερνά κάθε προηγούμενο αντίστοιχης νομοθετικής ρύθμισης, αφού στη σχετική έκθεση αναφέρει ότι: «για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος δεν επαρκεί το διάστημα που προβλέπεται σήμερα», δηλαδή για την έκδοσή του χρειάζονται τρία (3) και πλέον έτη.

Επίσης, με την παράγραφο 1.β. της παραπάνω τροπολογίας, αυξάνεται το όριο των ημερών μετακίνησης των Δόκιμων Αστυφυλάκων κατά 10 ημέρες (συνολικά 20), προς κάλυψη άμεσων αναγκών, κατά τη πρακτική τους εκπαίδευση.

Τονίζεται ότι, το ως άνω πρόβλημα, αλλά και η επίλυσή του, είχε αναδειχθεί και προταθεί, αντίστοιχα, από το προεδρείο της Ομοσπονδίας μας (σχετικές οι 314/1/17 από 30-05-2017 & 605/5/17 από 13-07-2017 ανακοινώσεις μας), στο πλαίσιο των γενικότερων προτάσεών μας για την αναβάθμιση και την ανωτατοποίηση της εκπαίδευσης των σπουδαστών στις Αστυνομικές Σχολές.

Με την ως άνω τροπολογία επιλύεται το πρόβλημα που είχε ανακύψει στην αποζημίωση των Δοκίμων Αστυφυλάκων κατά την πρακτική τους εκπαίδευση, όπως είχε αναδείξει η Ομοσπονδία, απαιτώντας την άμεση ρύθμισή του, ωστόσο τα υπόλοιπα θέματα τελούν σε εκκρεμότητα και δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά όσον αφορά τη σκοπιμότητα της μη αντιμετώπισή τους στην παρούσα φάση.

Η αβεβαιότητα και η παραπομπή στο μέλλον της διευθέτησής τους μόνο την εύρυθμη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας δεν εξυπηρετεί.

Ο αγώνας συνεχίζεται...

Για την Εκτελεστική Γραμματεία της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

        O Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας
ΓΕΡΑΚΑΡΑΚΟΣ Γρηγόριος                ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ Γεώργιος

Πηγή:ΠΟΑΣΥ