Δείτε την τροπολογία που κατατέθηκε για την καταβολή εφάπαξ χρηματικών ποσών προς ένστολους, για τα αναδρομικά του ΣτΕ!

Posted by DEKA on Πέμπτη, Νοεμβρίου 08, 2018

Η Δ.Ε.Κ.Α στα πλαίσια της ενημέρωσης των συνάδελφων παραθέτει την τροπολογία με αριθμό 1796/141 7.11.2018 στο Σ/Ν: Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/50/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά με τις ελάχιστες προϋποθέσεις για την προαγωγή της κινητικότητας των εργαζομένων μεταξύ των κρατών-μελών με τη βελτίωση της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης (L128/1 της 30.04.2014).
Αναμένεται η ΚΥΑ από τους συναρμόδιους υπουργούς για τον χρόνο, την διαδικασία, τις κρατήσεις και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την καταβολή των ποσών .

Κατεβάστε το αρχείο ΕΔΩ