«Η ίδρυση του Τμήματος Ενδοοικογενειακής βίας είναι γεγονός !!!!»

Posted by DEKA on Κυριακή, Μαρτίου 10, 2019 Στην Ελλάδα, η πολύπλευρη επίθεση της κρίσης στα κεκτημένα δικαιώματα των γυναικών, οδήγησε ένα τεράστιο αριθμό νέων γυναικών στην ανεργία , επέβαλλε τη μαζική τους επιστροφή στο σπίτι και συσκότισε πολλές μορφές εντός και εκτός σπιτιού. Η σοβαρότερη μορφή ενδοοικογενειακής βίας, όμως, δεν εκδηλώνεται μόνο με εξωτερικά τραύματα. Τη σοβαρότερη έκφανση της την συναντάμε στα τραύματα της ψυχής, που ενώ δεν είναι εμφανή, καθίστανται βαθύτερα, μακρόχρονα και συχνά… ανεξίτηλα..

 Ήταν επιτακτική ανάγκη για εμάς να γνωρίσουμε όσες γυναίκες έχουν κακοποιηθεί ώστε να αφουγκραστούμε τα προβλήματα που υπάρχουν και να συνεισφέρουμε στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν. Oυσιαστικά, διαπιστώσαμε ότι το κύριο πρόβλημα που μας εξέθεσαν είναι η ελλιπής αντιμετώπιση και ανεπαρκής ενημέρωση από την πλειοψηφία των Αξιωματικών Υπηρεσίας των Αστυνομικών Τμημάτων στην αντιμετώπιση περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Από την αρχή της προσπάθειας μας, κατανοήσαμε τη σημαντική αδυναμία στη λειτουργία των αρμόδιων φορέων, καθώς αρκετά θύματα φαίνεται πως είχαν απευθυνθεί παλαιότερα στις αρχές, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

 Η Αλληλεγγύη κατάφερε να δημιουργήσει μία ομάδα προστασίας των γυναικών-θυμάτων βίας, με ψυχολογικό-υποστηρικτικό ρόλο. Ο δρόμος αυτός ήταν ανηφορικός, με πολλές αντικειμενικές δυσκολίες, οι οποίες όμως μας βοήθησαν να εντοπίσουμε τα κενά που υπάρχουν στη συνεργασία μεταξύ αστυνομικών τμημάτων και συναρμόδιων φορέων. Οι επαφές μας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μας βοήθησαν να κατανοήσουμε ότι ενώ υπάρχουν φορείς έτοιμοι να δεχτούν τα θύματα, εντούτοις απουσιάζει ο σύνδεσμος μεταξύ Αστυνομίας και αρμόδιων φορέων προστασίας των θυμάτων. Μη ξεχνάμε άλλωστε, ότι ο πρώτος φορέας προσέγγισης της επιζήσασας δεν είναι άλλος από τον αστυνομικό.

 Με την υπογραφή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, γνωστή και ως Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, προωθήθηκε και κατοχυρώθηκε νομικά η καταπολέμηση της έμφυλης βίας και των υπαρκτών έμφυλων διακρίσεων και κατοχυρώνεται η ουσιαστική ισότητα των δύο φύλων. Οφείλαμε λοιπόν να περάσουμε τον νόμο από τη θεωρία στην πράξη.

 Έχοντας επισημάνει επανειλημμένως, εδώ και τρία έτη, τόσο στη φυσική όσο και στην πολιτική ηγεσία, την αναγκαιότητα της ίδρυσης ενός ειδικού τμήματος αντιμετώπισης περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας, με πρόσφατη παρέμβαση της Βαγενά Σοφίας στο 29ο Εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αξιωματικών Αστυνομίας, προκειμένου να προληφθούν με το κατάλληλο χειρισμό, φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, αλλά και δρώντας κατασταλτικά ώστε να συλληφθούν οι υπαίτιοι δράστες και να τιμωρηθούν βάσει των διατάξεων του σχετικού Νόμου. Πρότασή μας, ήταν το εν λόγω τμήμα να είναι «εξοπλισμένο» με κατάλληλα εκπαιδευμένο αστυνομικό προσωπικό, εξειδικευμένο σε θέματα χειρισμού ποινικών υποθέσεων, διαρκή επιμόρφωση, καθώς και δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, παράλληλα με την τήρηση στατιστικών στοιχείων για τα περιστατικά και τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θα αποτελέσει ισχυρό πυλώνα για την αντιμετώπιση του σοβαρό κοινωνικού προβλήματος που ολοένα διογκώνεται και αποτελεί διεθνή απειλή, όπως προκύπτει και από τα στατιστικά στοιχεία διεθνών οργανισμών.

 Έτσι λοιπόν, ανήμερα της Θεσπισμένης από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, Παγκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Διεθνή Ειρήνη, η Πολιτική Ηγεσία της χώρας προχώρησε στην ίδρυση του Τμήματος Αντιμετώπισης της Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελληνική Αστυνομία.

 Η Αλληλεγγύη Γυναικών της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών θα συνεχίσει να αγωνίζεται για μια κοινωνία με λιγότερη βία και κοινωνικές ανισότητες.


«Η Γραμματεία της Αλληλεγγύης Γυναικών της Δ.Ε.Κ.Α.»

ΒΑΓΕΝΑ Σοφία 
Εκπρόσωπος Αλληλεγγύης Γυναικών Δ.Ε.Κ.Α
Γραμματέας της ΄΄Ανοιχτής Κίνησης Δημοκρατών Αξιωματικών΄΄
Μέλος Δ.Σ στην Ένωση Αξιωματικών Αττικής & 
Μέλος Δ.Σ στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας

Σοφία Βαγενά στον ΑΝΤ1: μάστιγα η ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα