Στηρίζουμε το συνάδελφο, στηρίζουμε τη δουλειά μας, στηρίζουμε την κοινωνία

Posted by DEKA on Κυριακή, Μαρτίου 17, 2019



 Mε αφορμή την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός έτους από τη λειτουργία της 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής κι ενημέρωσης, ως παρατάξεις οφείλουμε να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για την αποδοχή της πρότασής μας αυτής από την πολιτική και φυσική ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.


 Η άμεση υλοποίηση της έδειξε πόσο αναγκαία ήταν από τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς κανείς τότε να προτάσσει ως αίτημά του την προστασία του αστυνομικού προσωπικού από το υπηρεσιακό άγχος και τις δυσκολίες της ζωής. Οι παρατάξεις μας παρέβλεψαν τα υπηρεσιακά ταμπού και τις συντηρητικές αντιλήψεις, που εμπόδιζαν πολλούς να δουν την αναγκαιότητα της ψυχολογικής υποστήριξης του αστυνομικού προσωπικού και τα θετικά αποτελέσματα της 24ωρης γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης.

 Τα αποτελέσματα σήμερα προσφέρονται για χρήσιμα συμπεράσματα. Το γεγονός ότι κατά το 2018 δεν υπήρξε καμία αυτοκτονία αποτελεί μία σοβαρή ένδειξη της ευθύνης, που βαρύνει όλους όσοι υπηρετούν σε αυτό το σύστημα κοινωνικής προστασίας. Οι συνάδελφοί μας πρέπει να τύχουν της απόλυτης υποστήριξης τής ηγεσίας, για να φέρουν ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Η επέκταση του δικτύου προστασίας, η εμβάθυνση στα προβλήματα, η ουσιαστική παρακολούθηση των εξατομικευμένων υποθέσεων και η επιστημονική μελέτη συνολικά των περιπτώσεων, που αναζητούν βοήθεια, πρέπει να απασχολήσουν άμεσα την ηγεσία, ώστε η καινοτόμος αυτή πρωτοβουλία να μη χαθεί στη ρουτίνα της καθημερινότητας.

 Οι συνάδελφοί μας, που για οποιοδήποτε λόγο έβλεπαν έως τώρα με επιφυλάξεις το εγχείρημα αυτό, πρέπει να γνωρίζουν ότι η λειτουργία της γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης έχει πρωταρχικό σκοπό την παροχή επιστημονικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενημέρωσης σε ζητήματα, που βοηθούν τους ενδιαφερόμενους να διαχειριστούν και να αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, που τους απασχολούν σε επαγγελματικό, ατομικό και οικογενειακό επίπεδο. Δική τους και δική μας απαίτηση επομένως είναι να λειτουργεί σωστά, χωρίς μεμψιμοιρίες και υπονομεύσεις, αυτή η γραμμή.

 Τέλος, οι θεσμοθετημένοι συνδικαλιστικοί φορείς σε πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο επίπεδο και κυρίως όσοι εξ αυτών ούτε είδαν ούτε άκουσαν τη λειτουργία της 24ωρης γραμμής, ας αναγνωρίσουν τη θετική προσφορά της, για να συμβάλουν από την πλευρά τους στο να υπάρξουν ακόμα πιο θετικά αποτελέσματα στο μέλλον.



Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών (ΔΕΚΑ)
Ανοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικών (ΑΚΙΔΑ)