Ο εκσυγχρονισμός της ΕΛ.ΑΣ. περνάει μέσα από την εκπαίδευση

Posted by DEKA on Πέμπτη, Απριλίου 11, 2019 Την Τετάρτη 10-04-2019 εκπρόσωποι της Α.ΚΙ.Δ.Α.,της Δ.Ε.Κ.Α. και το μέλος του Δ.Σ. της Ε.ΑΣ.Υ.Αθήνας ΧΑΧΑΛΗΣ Βαλάντης επισκέφθηκαν την Αστυνομική Ακαδημία και συζήτησαν διεξοδικά θέματα που αφορούν την εκπαίδευση με τον Διοικητή Υποστράτηγο κ. ΝΤΖΙΜΑΝΗ Φώτιο. 

 Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα και ανταλλάχθηκαν απόψεις σχετικά με την ανωτατοποίηση των Αστυνομικών Σχολών σύμφωνα με τα Ακαδημαϊκά πρότυπα, την ίδρυση Πανεπιστημίου Αστυνομικών Σπουδών και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Η πρόταση μας, η οποία αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με φορείς των συναρμοδίων υπουργείων, εκτιμούμε ότι πρόκειται να αποτελέσει κορμό της επικείμενης εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα κτιριακών υποδομών, φύλαξης, υλικοτεχνικού εξοπλισμού αλλά κι επιμέρους ζητήματα που απασχολούν τους Δοκίμους. 

 Οι συνδικαλιστικές μας παρατάξεις πιστεύουν σταθερά ότι η ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός του Σώματος, περνάει μέσα από την εκπαίδευση. Με στόχο τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της Αστυνομίας, τη μετάβαση από το δόγμα της καταστολής στην πρόληψη, την ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα, την εμπέδωση της ίσης μεταχείρισης όλων, τη διαφάνεια, την αξιοκρατία και την αποστρατιωτικοποίηση στο πλαίσιο της οποίας καταργήθηκε ο εσώκλειστος στρατωνισμός στις Σχολές, γεγονός που αποτέλεσε πρόταση κι επιδίωξή μας. 

 Για τα συγκεκριμένα θέματα κι αφού ολοκληρωθούν οι επαφές μας, θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο τύπου. 

 Η Ανοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικών και η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών θα εντείνουν τις προσπάθειες, για μια σύγχρονη δημοκρατική και αποτελεσματική Αστυνομία, που περνάει μέσα από την αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Οι Γραμματείες Δ.Ε.Κ.Α. και Α.ΚΙ.Δ.Α.