Η Αλληλεγγύη Γυναικών της ΔΕΚΑ για την ίδρυση του Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας

Posted by DEKA on Τετάρτη, Απριλίου 24, 2019  Σημαντικό επίτευγμα της Αλληλεγγύης Γυναικών της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών αποτελεί η ίδρυση του καινοτόμου Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 37/2019 (υπ. αριθ. 63 ΦΕΚ, τεύχος Α19 από 23.04.2019), το οποίο είχε προαναγγελθεί από την πολιτική ηγεσία ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας για τα Δικαιώματα της Γυναίκας και την Διεθνή Ειρήνη.

 Ειδικότερα, το ανωτέρω Διάταγμα προβλέπει την λειτουργία του κεντρικού Τμήματος Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας το οποίο θα υπάγεται στον Κλάδο Τάξης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ επιμέρους Γραφεία λειτουργούν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αλλά και σε κάθε Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση και Διεύθυνση Αστυνομίας Νομού ανά την ελληνική επικράτεια. 

 Βασικοί στόχοι της νεοσυσταθείσας Υπηρεσίας αποτελούν:
  • η αποτελεσματική αντιμετώπιση των κρουσμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των γυναικών σε πανελλαδικό επίπεδο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση σχετικών υποθέσεων, την μελέτη μέτρων πρόληψης και καταστολής των εγκλημάτων, την ορθή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των ως άνω μέτρων και η αναπροσαρμογή τους.
  • η συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων, τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλους συναρμόδιους φορείς.
  • η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση του αστυνομικού προσωπικού και ιδίως αυτού που εκτελεί καθήκοντα Αξιωματικού Υπηρεσίας και χειρίζεται σχετικά περιστατικά.
  • η λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής καταγγελιών περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας και ανάπτυξης εφαρμογής ηλεκτρονικής καταχώρισης καταγγελιών και παρακολούθηση της πορείας των καταγγελιών αυτών
 Πρόκειται για ένα πρότυπο, καινοτόμο και εξειδικευμένο τμήμα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το οποίο θα επωφελήσει το κοινωνικό σύνολο, αποβλέποντας στην μείωση των περιστατικών βίας και στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων. Η Αλληλεγγύη Γυναικών της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών θα συνεχίσει να στέκεται αρωγός στους επιζώντες και επιζήσασες-θύματα της ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά των γυναικών με τις εθελοντικές, κοινωνικές, και πλέον και υπηρεσιακές δράσεις της. 
 Γίνεται μνεία ότι η Αλληλεγγύη Γυναικών της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών, αποτελεί μία ομάδα η οποία απαρτίζεται από γυναίκες και άνδρες Αστυνομικούς οι οποίοι με γνώμονα τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη, προσπαθούν να άρουν τυχόν αδικίες στο γυναικείο αστυνομικό προσωπικό. Επιπροσθέτως, παράλληλα με την άσκηση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, παρεμβαίνουν σε φαινόμενα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. 


ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Δ.Ε.Κ.Α.

 Δείτε το Π.Δ. με την ίδρυση του Τμήματος  Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας