Αξιοπρέπεια για τον πάσχοντα συνάνθρωπο, ανάσα για τον αστυνομικό..

Posted by DEKA on Πέμπτη, Μαΐου 09, 2019 with No comments

Σημαντικές μεταρρυθμίσεις για τον αποστιγματισμό του ψυχικώς πάσχοντα που χρήζει ακούσιας περίθαλψης , τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του, την προστασία της αξιοπρέπειας του , και τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φέρνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, που τέθηκε σε διαβούλευση.

Η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών χαιρετίζει το σύνολο των προτεινόμενων αλλαγών στο καθεστώς ακούσιας νοσηλείας , ως ένα ακόμη βήμα προς τα εμπρός, για τη βελτίωση της ποιότητας της δημοκρατίας μας, ευελπιστώντας στην ψήφιση του με ευρεία συναίνεση .

Θα σταθούμε όμως, ιδιαίτερα στον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας της μεταφοράς του ασθενή σε μονάδες ψυχικής υγείας που θα επέλθουν με την επικύρωση του άρθρου 7, του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί διαχρονική θέση της παράταξης μας και άλλων φορέων και οργανώσεων, που βρήκε ευήκοα ώτα , στην Πρόεδρο της σχετικής επιτροπής Βουλεύτρια ΚΟΖΟΜΠΟΛΗ Γιώτα και τα μέλη της καθώς και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Με βάση αυτή τη διάταξη , η μεταφορά του ασθενή θα πραγματοποιείται από ειδικά εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ και με κατάλληλα οχήματα, αφήνοντας στο παρελθόν την αναχρονιστική, στιγματιστική και αντιθεραπευτική πρακτική της μετακίνησης με περιπολικά , από συναδέλφους μας, χωρίς την παραμικρή εξειδίκευση. Παράλληλα διασφαλίζεται η απεμπλοκή- πλην εξαιρετικών περιπτώσεων- των συναδέλφων μας, από μια εξαιρετικά απαιτητική, αγχογόνα και χρονοβόρα διαδικασία , όπως είναι η εκτέλεση της ακούσιας νοσηλείας την οποία μέχρι και σήμερα καλούμαστε να φέρουμε σε πέρας χωρίς τα σχετικά εφόδια.

Η παράταξη μας οφείλει να συγχαρεί όσους εργάστηκαν για να φτάσουμε μέχρι εδώ και δεσμεύεται ότι θα παρακολουθεί το θέμα και θα συνδράμει όπου χρειαστεί , μέχρι την τελική ψήφιση και εφαρμογή του σχετικού νομοσχεδίου.

 

 

 

 

Ο Υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός, θέτει από την Τετάρτη 08-05-2019 και ώρα 13:00, σε δημόσια διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «Ακούσια ψυχιατρική περίθαλψη» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχουν, καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του σχεδίου νόμου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 22-05-2019 και ώρα 14:00.

 

http://www.opengov.gr/yyka/?p=2832&fbclid=IwAR13xa3OJRXxVvgB0y__o8u-ynnp9fPpOjFRpzHulWWZWXLqlbQR0pxw5OU

 

 

Η γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α