Ανακοίνωση Δ.Ε.Κ.Α για τη θεσμοθέτηση της ανωτατικοποίησης των αστυνομικών σπουδών.

Posted by DEKA on Δευτέρα, Ιουνίου 24, 2019

 

Μεγάλη επιτυχία των Δ.Ε.Κ.Α - Α.ΚΙ.Δ.Α και του συνδικαλιστικού μας κινήματος.

Τελειώνουν οι σχολές οικοτροφεία, και ο παρωχημένος και αναχρονιστικός τρόπος εκπαίδευσης

Τελειώνουν οι σχολές οικοτροφεία, και ο παρωχημένος και αναχρονιστικός τρόπος εκπαίδευσης

 

Μετά από προσπάθειες χρόνων , που εντατικοποιήθηκαν τους τελευταίους μήνες, εντός των επόμενων ημερών αναμένεται η θεσμοθέτηση της ανωτατικοποίησης  των αστυνομικών σπουδών , με ουσιαστική αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, και συνολική αναδιάρθρωση και εκδημοκρατισμό της διοικητικής οργάνωσης των σχολών, στοιχεία που συγκροτούν και τον πυρήνα της πρότασης των παρατάξεων μας. Ειδικότερα ορισμένες από τις ,εξαιρετικής σημασίας , αλλαγές θα είναι :

•          Ίδρυση Αστυνομικής Ακαδημίας με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια ,η οποία θα εποπτεύεται από τους Υπουργούς Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη

•          Θεσμοθέτηση τριών  διακριτών προγραμμάτων εκπαίδευσης με θεσμικά εχέγγυα εισαγωγής μέσω πανελληνίων εξετάσεων:

•          Σχολή Αξιωματικών με πενταετή διάρκεια (με έναν χρόνο εξειδίκευση), που πλέον μπορεί να οδηγεί στην απονομή τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου.

•          Σχολή Υπαξιωματικών με τετραετή διάρκεια, ισότιμη με Ιδρύματα και Σχολές του Πανεπιστημιακού τομέα.

•          Και Σχολή Αστυφυλάκων με διετές πρόγραμμα, που θα απονέμει διπλώματα "επιπέδου 5" του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

•          Δυνατότητα σύναψης συμφωνιών /μνημονίων συνεργασίας της Αστυνομικής Ακαδημίας με ΑΕΙ της χώρας ,με Ιδρύματα και με Ερευνητικά Κέντρα για την προώθηση των ακαδημαϊκών ,ερευνητικών και αστυνομικών ζητημάτων .

•          Απόφοιτοι με τίτλους σπουδών επιπέδου 5,6 και 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων

•          Πιστωτικές μονάδες σε όλες τις σχολές ECTS, εξαλείφοντας την χρόνια παθογένεια που αντιμετώπιζαν όσοι συνάδελφοι μας δραστηριοποιούνταν σε φορείς και οργανισμούς του εξωτερικού

•          Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ως πρόγραμμα εξειδίκευσης στο 5ο έτος ΣΑΕΑ

•          Σύσταση διοικητικών οργάνων : Εκπαιδευτικό Συμβούλιο ,Πρυτανεία ,Κοσμητεία, Ακαδημαϊκή Συνέλευση και μέλη ΔΕΠ, συμβαδίζοντας έτσι με  τον τρόπο διοίκησης των Ελληνικών Πανεπιστήμιων

•          Ακαδημαϊκοί Καθηγητές στα αντίστοιχα γνωστικά αντικείμενα σπουδών και Ακαδημαϊκά Συγγράμματα μέσω του συστήματος διανομής  ΕΥΔΟΞΟΣ

Τα παραπάνω σημαίνουν ότι ο οργανισμός μας «κερδίζει» τίτλους σπουδών που δεν υπήρχαν στο προηγούμενο καθεστώς, και αυτό δε συμβαίνει μόνο στα χαρτιά όπως πρόκρινε η πρόταση των Ομοσπονδιών  μας , αλλά συνοδεύεται από ουσιαστική αναβάθμιση της εκπαίδευσης , θέτοντας στέρεες βάσεις στο εγχείρημα της ανωτατικοποίησης.

Τελειώνουν οι σχολές οικοτροφεία, και ο παρωχημένος και αναχρονιστικός τρόπος εκπαίδευσης, ενώ δίνεται η δυνατότητα για οργάνωση προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών από την Αστυνομική Ακαδημία.

Πρόκειται για μια βαθιά τομή, για μια ριζική μεταρρύθμιση, που αποτελεί το κυριότερο βήμα εκδημοκρατισμού και εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Αστυνομίας ύστερα από 24 χρόνια ,μετά δηλαδή από την θέσπιση των Πανελλαδικών Εξετάσεων ως τρόπου εισαγωγής στις αστυνομικές σχολές .

Θεωρούμε ότι οι θεσμοθετούμενες αλλαγές είναι το εφαλτήριο για τη μετάβαση από το δόγμα της καταστολής στην πρόληψη, την ενίσχυση του ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα και την αποστρατιωτικοποίηση του Σώματος, την εμπέδωση της ίσης μεταχείρισης όλων και την ενίσχυση της διαφάνειας κι αξιοκρατίας μέσα στην Αστυνομία και την δραστική αύξηση της αποτελεσματικότητας του σώματος.

Νιώθουμε χρέος να εκφράσουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους Υπουργούς Παιδείας και Προστασίας του Πολίτη,  στη φυσική μας ηγεσία, και το Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας του ΣΥΡΙΖΑ,  γιατί  πρώτη φορά αφουγκράστηκαν το αίτημα το δικό μας αλλά και της κοινωνίας,   για την αναμόρφωση  του εκπαιδευτικού συστήματος της Αστυνομίας, ως μοχλός για τη συνολική αναδιάρθρωση του Σώματος και τον περαιτέρω εκδημοκρατισμό της λειτουργίας του.

Οι παρατάξεις μας δεσμεύονται ότι θα παλέψουν σθεναρά , ώστε οι παραπάνω βαθιές τομές να πάρουν σάρκα και οστά και να αποτελέσουν για πολλά χρόνια τα θεμέλια πάνω στα οποία θα χτιστεί η αστυνομία του μέλλοντος

 

 

 

 

Η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών