Μεταθέσεις στο σωρό...

Posted by DEKA on Σάββατο, Αυγούστου 03, 2019

Ενσωματωμένη εικόνα

Η απόφαση της διοίκησης να απορρίψει στο σύνολο τους , όλες τις αιτήσεις θεραπείας που υποβλήθηκαν από συναδέλφους μας , επί αποφάσεων τοποθέτησης, μετάθεσης ή ακύρωσης αυτών, περνάει στο προσωπικό μια εικόνα αναλγησίας της διοίκησης και άγνοιας ακόμη και των πιο βασικών αξιωμάτων της σύγχρονης διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού.

Κι εξηγούμαστε:  Το συμβούλιο που έκρινε τις προσφυγές, όπως προκύπτει από την απόφαση του, δεν εξέτασε εξατομικευμένα τα αιτήματα, και ουδόλως έλαβε υπ΄ όψη , απ΄ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αντικειμενικά ούτε και κοινωνικά κριτήρια κατά τη λήψη της απόφασης, που ήταν προδικασμένη.  Αγνόησε δηλαδή  τις ειδικές γνώσεις, τα προσόντα, την προϋπηρεσία, τις δεξιότητες, την εμπειρία αλλά και την επιθυμία των αιτούντων και κώφευσε στις ανάγκες του προσωπικού, όπως ανακύπτουν από τον τόπο διαμονής τους, την οικογενειακή και οικονομική  τους κατάσταση κ.α.

Η αγνόηση όμως των παραπάνω έχει βασικό αντίκτυπο  στην προσωπική και υπηρεσιακή ζωή του προσωπικού και έμμεσες συνέπειες στη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα οποιουδήποτε οργανισμού. Η αναλγησία της διοίκησης απέναντι στις ανάγκες του προσωπικού είναι βασική μεταβλητή της επιδείνωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η ηγεσία παραμένει μετεξεταστέα σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης. Εμείς  παραμένουμε αταλάντευτα στο πλευρό όλων των συναδέλφων που θέλουν να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στη χρηστή αντιμετώπιση τους από τη διοίκηση, και δε θα κουραστούμε να καταγγέλλουμε τα κακώς κείμενα, που υποπίπτουν στην αντίληψη μας.  

                                                                                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Δ.Ε.Κ.Α