Πως πρέπει να λειτουργούν τα Τμήματα Ενδοοικογενειακής Βίας στην Ελληνική Αστυνομία

Posted by DEKA on Πέμπτη, Νοεμβρίου 07, 2019

 Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον πληροφορηθήκαμε τη διαταγή για την ίδρυση του Τμήματος Ενδοοικογενειακής Βίας. Καταρχάς, εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, καθόσον το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πάγιου αίτηματός μας, που είναι η δημιουργία μιας αστυνομικής υπηρεσίας, που θα επιλαμβάνεται θεμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ανακοινώθηκε λοιπόν, η ίδρυση του εν λόγω Τμήματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα - με τα οποία ήδη είχαν τεθεί οι βάσεις - στο Π.Δ 37/2019 (ΦΕΚ 63/Β/23-04-2019).
 Το πρώτο βήμα επιτεύχθηκε, ωστόσο πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της ίδρυσης του εν λόγω Τμήματος. Μη ξεχνάμε άλλωστε, ότι απώτερος στόχος και αίτημά μας είναι τα Τμήματα Ενδοοικογενειακής Βίας να μην αποτελούν μόνο επιτελικές υπηρεσιες με ρόλο συμβουλευτικό και τήρησης στατιστικών στοιχείων, αλλά να ενεργούν προκαταρκτική εξέταση και προανάκριση, παρεμβαίνοντας τόσο κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας, όσο κι αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν υποβολής μήνυσης (αρ. 239 έως 245 ΚΠΔ), στη διερεύνηση και δίωξη εγκλημάτων, που αφορούν τη διάπραξη, προπαρασκευή, καθ' οιονδήποτε τρόπο δημόσια προτροπή, πρόκληση ή διέγερση σε διάπραξη αδικημάτων ή στην εν γένει εκδήλωση ενεργειών, που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3500/2006 και του Νόμου 4531/2018 «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας», λαμβάνοντας υπόψη, εφόσον είναι εφικτό, τη δικονομική διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης. Επιπροσθέτως, σημαντικό ρόλο στη σωστή λειτουργία του Τμήματος αποτελεί η στελέχωση του με προτεραιότητα σε κατόχους τίτλων Νομικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικων Σπουδών.
 Καθίσταται λοιπόν φανερό ότι, η Αλληλεγγύη Γυναικών της Δ.Ε.Κ.Α και η Ανοιχτή Κίνηση Δημοκρατών Αξιωματικών θα συνεχίσουν να είναι παρούσες στην προσπάθεια για σωστή λειτουργία και στελέχωση του εν θέματι Τμήματος, αλλά και σε όλα τα θέματα έμφυλης κι ενδοοικογενειακής βίας.


Βαγενά Σοφία
Μέλος Δ.Σ της Π.Ο.ΑΞΙ.Α
Μέλος Δ.Σ της ΕΝ.ΑΞΙ.Α