Τακτικές Μεταθέσεις Ανωτέρων Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ. 2017

Posted by DEKA on Τρίτη, Δεκεμβρίου 06, 2016

 Υπενθυμίζεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων τακτικών μεταθέσεων ανωτέρων Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Έτους 2017 (6001/2/1019 από 29-11-2016).

 Όλοι οι συνάδελφοι από τον βαθμό του Αστυνόμου Α΄ έως και το βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή μπορούν να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης, για την υπηρεσία που επιθυμούν. Η διορία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι 09-12-2016

 Επίσης δικαίωμα αίτησης μετάθεσης έχουν και οι Αστυνόμοι Β΄ που προάχθηκαν στο βαθμό του Αστυνόμου Α΄, αρκεί να υποβάλουν τις αιτήσεις εντός 15 ημερών από τη δημοσίευση της προαγωγής τους.