300 ΕΥΡΩ Οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων Αστυνομικών απο τη IPA

Posted by DEKA on Παρασκευή, Φεβρουαρίου 24, 2017Εφ, άπαξ οικονομική ενίσχυση ύψους τριακοσίων (300) ΕΥΡΩ δίνει απο το κεφάλαιο της, η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών(IPA), στα μέλη της που απέκτησαν τέταρτο, πέμπτο κλπ παιδί κατά το προηγούμενο έτος 2016.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει μέχρι 15 Μαρτίου 2017 να υποβάλλουν αίτηση και να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2105227187 και 2105227330 και στα γραφεία της IPA Ικτίνου 02 Αθήνα.