Αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Κ.Α. στο Α.Τ. και Τ.Α. Πατησίων- Δεν καλύπτονται ούτε τα απαραίτητα στη γραφική ύλη

Posted by DEKA on Παρασκευή, Μαρτίου 24, 2017 Συνεχιζόμενων των επισκέψεων της η Δ.Ε.Κ.Α. σε εργασιακούς χώρους της Αστυνομίας, και κυρίως υπηρεσιών που ασφυκτιούν, αντιπροσωπεία μελών της, αποτελούμενη από τον αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ ΔΑΛΑΜΠΙΡΑ Κωνσταντίνο, τον αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α στην Π.Ο.ΑΣ.Υ ΒΑΡΣΟ Χαράλαμπο και την αντιπρόσωπο της Ε.ΑΣ.Υ.Α. στην Π.Ο.ΑΣ.Υ. Βασσιλοπούλου Στέλλα, επισκέφθηκαν το Τ.Α και Α.Τ Πατησίων, όπου συναντήθηκαν και συνομίλησαν με το προσωπικό και τη Διοίκηση. 


 Οι φυλάξεις στόχων, τα μέτρα ασφαλείας και τάξης και οι λοιπές διαθέσεις της υπάρχουσας δύναμης του Α.Τ./Τ.Α. Πατησίων δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας με το βάρος της εργασίας να μοιράζεται στα λιγοστά άτομα που υπηρετούν εκεί. 

 Η καλή θέληση της Διοίκησης για προγραμματισμό υπηρεσίας και χορήγηση των προβλεπόμενων Ημερησίων Αναπαύσεων δεν αρκεί καθόσον είναι αδύνατο με τους τωρινούς αριθμούς της υπάρχουσας δύναμης και τους τωρινούς αυξημένους ρυθμούς εργασίας. 

 Η ταυτόχρονη έλλειψη γραφικής ύλης και άλλων πόρων καθιστά τροχοπέδη την εύρυθμη λειτουργία και τη διεκπεραίωση των εργασιών, δυσκολεύοντας το έργο των συναδέλφων να εξυπηρετήσουν τους πολίτες και να διεκπεραιώσουν τα δικονομικά τους καθήκοντα. Οι λευκές κόλλες που προσφέραμε δεν αποτελούν λύση και δεν πρέπει Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Ασφαλείας να στηρίζονται σε “φιλανθρωπίες” και προσωρινές λύσεις. 
Τέλος θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί λύση όσον αφορά τις επισκευές των Υπηρεσιακών οχημάτων και να μην αναγκάζονται να διαθέτουν χρήματα οι Συνάδελφοι από τα υπάρχοντα τους για τη διαφύλαξη της σωματικής τους ακεραιότητας. 

 Η Δ.Ε.Κ.Α. θα συνεχίζει τις επισκέψεις της στους χώρους εργασίας και θα παρακολουθεί τα προβλήματα και τις εργασιακές συνθήκες των συναδέλφων, επιζητώντας λύσεις, όπως άλλωστε ορίζει το συνδικαλιστικό και συναδελφικό μας ήθος. 

H Γραμματεία της Δ.Ε.Κ.Α.