H ΔΕΚΑ για την λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης

Posted by DEKA on Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2017


 Η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών «καλωσορίζει» τη λειτουργία της νέας τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενημέρωσης των αστυνομικών , μελών των οικογενειών τους και αποστράτων.

Αυτή η κίνηση, στη σύλληψη της οποίας συνέδραμαν ουσιαστικά μέλη της παράταξης μας, που ειδικεύονται στο αντικείμενο της ψυχικής υγείας, φρονούμε ότι αποτελεί μια πρώτη αναγνώριση από την ηγεσία του σώματος , του μεγέθους των προβλημάτων που ταλανίζουν τον εργαζόμενο αστυνομικό ο οποίος αντιμετωπίζει αυξημένα επίπεδα άγχους, συναισθηματικές διαταραχές και επαγγελματική εξουθένωση, τα οποία σε καμιά περίπτωση δεν είναι άσχετα από τη φύση του επαγγέλματος μας και της αυξημένης επικινδυνότητας που συνεπάγεται η άσκηση του , από την εντατικοποίηση της εργασίας και την αδυναμία προγραμματισμού της ζωής του εργαζομένου αστυνομικού, ένεκα μη έκδοσης εβδομαδιαίας υπηρεσίας και φυσικά και άλλων κοινωνικών παραγόντων . 

 Θα αποτελέσει ένα μέτρο ανακούφισης και έγκαιρης παρέμβασης για πολλούς δοκιμαζόμενους συναδέλφους μας, που είτε από φόβο, είτε από άγνοια ή και λόγω του στίγματος αποφεύγουν να αποταθούν για βοήθεια σε ειδικούς ψυχικής υγείας. Η διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας εκτιμούμε ότι θα βοηθήσει στην άρση των όποιων αναστολών. Για το λόγο αυτό καλούμε όποιον συνάδελφο μας νιώσει πιεσμένος, αδύναμος, προβληματισμένος έντονα , απογοητευμένος ή απελπισμένος ή ακόμη αδυνατεί να χειριστεί οποιοδήποτε πρόβλημα να μη διστάσει να κάνει χρήση της νέας αυτής υπηρεσίας, που θα λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο. 

 Η ΔΕΚΑ, θεωρεί ότι αυτό το εγχείρημα δεν μπορεί παρά να είναι η αρχή για την ενίσχυση του πλέγματος ψυχολογικής υποστήριξης που έχουμε ανάγκη οι εργαζόμενοι του σώματος για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε αποτελεσματικά στη δύσκολη και πολυσύνθετη αποστολή μας, Κάποια από τα επόμενα βήματα θα μπορούσαν να είναι η συχνότερη παρουσία και παραμονή ψυχολόγων στο πεδίο, δηλαδή στους εργασιακούς χώρους, η διοργάνωση σεμιναρίων ψυχοεκπαίδευσης με σκοπό την κατάρτιση μέρους του προσωπικού που ενδιαφέρεται- οι οποίοι στη συνέχεια θα συνεργάζονται με τους ψυχολόγους- στην αναγνώριση ψυχολογικών συμπτωμάτων ή πηγών κινδύνου και στην άμεση διαχείριση περιστατικών , ιδίως σε μεγάλες και «βεβαρημένες» υπηρεσίες, η διοργάνωση βιωματικών ασκήσεων αποφόρτισης και σύσφιξης σχέσεων μεταξύ του προσωπικού, η επανεξέταση και αναβάθμιση των τεστ που χορηγούνται για την ανίχνευση ψυχοπαθολογίας και η αναβάθμιση του γνωστικού αντικειμένου της ψυχολογίας με ουσιαστική διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης. 

 Παράλληλα βέβαια πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες που θα ελαχιστοποιούν τους ψυχοπιεστικούς παράγοντες εκείνους που δεν ανάγονται άμεσα στη φύση της δουλειάς αλλά έχουν να κάνουν με λανθασμένη οργάνωση και διαχείριση του προσωπικού.

 Επίσης εκφράζουμε προς την ηγεσία τον προβληματισμό, να επανεξετάσει στο μέλλον για λόγους ουσιαστικούς, δεοντολογίας και εξωστρέφειας, τον χαρακτήρα της παρούσας γραμμής τηλεφωνικής υποστήριξης προκειμένου να εξυπηρετεί και άλλους πολίτες, εφόσον βέβαια ο φόρτος εργασίας το επιτρέπει και αυτό δεν αποβεί σε βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους συναδέλφους μας. 

Τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και ενημέρωσης του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας με αριθμό 210 - 3410900