Λειτουργία Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.) στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Posted by DEKA on Τετάρτη, Ιουλίου 05, 2017Γνωρίζεται ότι στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ)λειτουργεί Διακλαδική Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ)
Η ΜΙΥΑ συστάθηκε με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υγείας στους δικαιούχους ιατρικής περίθαλψης των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) καθώς και των Σωμάτων Ασφαλείας (ΣΑ) και θα συμβάλει τόσο στην άρση προβλημάτων υπογονιμότητας των στελεχών τους, όσο και στη δραστική περιστολή της οικονομικής επιβάρυνσής τους, λόγω του υψηλού κόστους των σχετικών θεραπειών.
Σχετικές πληροφορίες/κατευθύνσεις/διευκρινήσεις παρέχονται μέσω της γραμματείας ΜΙΥΑ/ΝΝΑ στα τηλέφωνα 2107261939-2107261946 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ivfnna.gr/