ΕΚΤΑΚΤΟ: Δείτε την τροπολογία που κατατέθηκε για τις Συντάξεις Χηρείας!!

Posted by DEKA on Πέμπτη, Νοεμβρίου 02, 2017

Κατατέθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τροπολογία στο σχέδιο νομού του Υπουργείου οικονομικών «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» και αφορά την τροποποίηση του άρθρου 12 του Ν. 4387/20169(Φ.Ε.Κ. Α 85) σύμφωνα με την οποία επέρχονται ευνοϊκές μεταβολές στο καθεστώς συνταξιοδότησης των δικαιοδόχων μελών (επιζώντα ή και διαζευγμένου συζύγου και τέκνων ) στις περιπτώσεις θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου μετά την ισχύ του ν. 4387/2016.

Ειδικότερα θεσμοθετείται ελάχιστο ποσό σύνταξης ύψους €384 για τον/την χήρο/χήρα και επιπλέον €384 για τα τέκνα, εφόσον ο θανών είχε συμπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Τα ως άνω ποσά μειώνονται κατά 1,25% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20, με κατώτατο όριο τα €360. 

Επιπλέον:
-Για τέκνα που έχουν χάσει και τους δύο γονείς, δίνονται τα ως άνω ποσά ως ελάχιστα σε κάθε τέκνο ξεχωριστά.


-Δίνεται η δυνατότητα χορήγησης σύνταξης σε τέκνα, σε περιπτώσεις που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους και κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων.


-Σε περίπτωση διακοπής χορήγησης της σύνταξης λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους, δίνεται η δυνατότητα επαναχορήγησης της σύνταξης κατά τη διάρκεια προετοιμασίας για εισαγωγή σε ΑΕΙ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Η σύνταξη χορηγείται κατά τη διάρκεια της φοίτησης έως το 24ο έτος της ηλικίας.  Δείτε ΕΔΩ το ΦΕΚ που κατατέθηκε