Βασίλης Βράντζας: Αυτές είναι οι μειώσεις στους μισθούς των αστυνομικών

Posted by DEKA on Παρασκευή, Νοεμβρίου 10, 2017


Ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής, Βασίλης Βράντζας, αναλύει τις μειώσεις στους μισθούς των αστυνομικών: 

Τις τελευταίες ημέρες διάφορα δημοσιεύματα στα Μ.Μ.Ε. και στο διαδίκτυο δημιουργούν έντονο προβληματισμό και ανησυχία στους συναδέλφους, σχετικά με τις μειώσεις των μισθών (αναφέρονται σε μειώσεις 200-300 και 400 ευρώ το μήνα!!!), λόγω αύξησης των εισφορών αλλά και σε μειώσεις στην εφάπαξ παροχή με την εφαρμογή του νέου μισθολογίου. Επειδή θεωρώ ότι είναι υποχρέωση όλων ημών, που έχουμε θεσμικό ρόλο με τη ψήφο των συναδέλφων, να ενημερώνουμε αυτούς υπεύθυνα, χωρίς να παραπληροφορούμε ή να ωραιοποιούμε καταστάσεις, επισημαίνω τα εξής:

1. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων του Ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια θα γίνει με την μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2018 (23 Δεκεμβρίου), με αναδρομική ισχύ από 01/01/2017. Το μισθολόγιο αυτό σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στις επιταγές της απόφασης του Σ.τ.Ε., που επιβάλει την αποκατάσταση των μισθών μας στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. Αντιθέτως μειώνει αυτές μεσοπρόθεσμα (όχι άμεσα), ειδικά στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, καθώς οι τυχόν μειώσεις του μισθού καλύπτονται με τη λεγόμενη προσωπική διαφορά (θα υπάρξει σε πολλές περιπτώσεις συναδέλφων), η οποία θα μειώνεται με οποιαδήποτε αύξηση θα λαμβάνει ο δικαιούχος μελλοντικά, μέχρι εξαλείψεως αυτής.


2. Οι προσληφθέντες μετά την 01/01/1993 δεν θα έχουν ουδεμία μείωση μισθών, λόγω αύξησης των εισφορών, γιατί ήδη προ πολλών ετών οι εισφορές τους υπολογίζονταν επί του συνόλου των αποδοχών τους. Οι προσληφθέντες μέχρι και 31/12/1992 θα έχουν μειώσεις, λόγω αύξησης των εισφορών, που πλέον θα υπολογίζονται και για αυτούς επί του συνόλου των αποδοχών (εξαιρούνται προσωπική διαφορά, πενθήμερα και νυχτερινά). Σε καμία περίπτωση όμως οι μειώσεις δεν έχουν σχέση με τους εξωφρενικούς αριθμούς που δημοσιεύονται. Η μαθηματική μου εκτίμηση είναι ότι αυτές θα κυμαίνονται για τους υψηλόβαθμους (Α/Δ’ και πάνω) περίπου στα 70-80 ευρώ το μήνα, το οποίο θα μειωθεί στα 50-60 ευρώ το μήνα, μόλις εφαρμοστεί η απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ (το πιθανότερο από 01/01/2018) περί μείωσης των συντελεστών κράτησης εισφοράς για τα ταμεία πρόνοιας. Στους χαμηλόβαθμους οι μειώσεις είναι πολύ μικρότερες, μεσοσταθμικά περίπου στα 25-35 ευρώ, που και αυτές θα μειωθούν περαιτέρω, μόλις εφαρμοστεί η προαναφερόμενη απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ.
Οι επιβαρύνσεις αυτές είναι σημαντικές, καθόσον έχουν και αναδρομική ισχύ από 01/01/2017 και

3. ολοκληρώθηκαν οι αναλογιστικές μελέτες, που αφορούν τα ταμεία πρόνοιας (εφάπαξ) του ΤΕΑΠΑΣΑ (ΤΠΑΣ – ΤΠΥΑΠ) και εξ αυτών προέκυψε ότι ουδεμία μείωση θα υπάρξει στις εφάπαξ παροχές που χορηγούνται ή θα χορηγηθούν στους συνταξιούχους συναδέλφους, καθώς τα ταμεία είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Ο εξορθολογισμός των συντελεστών υπολογισμού του εφάπαξ κρίνεται αναγκαίος λόγω του νέου μισθολογίου, πλην όμως αυτό δεν θα επιφέρει καμία μείωση στις παροχές.


Βασίλης Βράντζας 

Πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Αττικής
Μέλος Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ (εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)


πηγή:www.bloko.gr