Διαταγή για διευκολύνσεις στους πληγέντες συναδέλφους απο την καταστροφή στη Μάνδρα

Posted by DEKA on Τετάρτη, Νοεμβρίου 29, 2017

Διαταγή εξεδόθη απο το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. που αφορά τη διευκόλυνση των πληγέντων συναδέλφων που οι ίδιοι (ή στενά συγγενικά τους πρόσωπα) υπέστησαν καταστροφές στη Δυτική Αττική και ήταν υποχρεωμένοι, ώς εκ της φύσεως της υπηρεσιακής τους αποστολής, να προτάσσουν την εξυπηρέτηση του ευρύτερου κοινωνικού και δημόσιου συμφέροντος έναντι των προσωπικών και οικογενειακών τους συμφερόντων και υποχρεώσεων. 

Όπως αναφέρει η διαταγή, καλείται η Διοίκηση της περιοχής να διευκολύνει και να στηρίξει το προσωπικό για την αντιμετώπιση των σοβαρών προσωπικών και οικογενειακών του προβλημάτων και συγκεκριμένα:

α)να χορηγηθούν στο προσωπικό που αποδεδειγμένα επλήγη ή επλήγησαν, σοβαρά, πρόσωπα του οικογενειακού του περιβάλλοντος απο την πρόσφατη θεομηνία στην ευρύτερη περιοχή της Μάνδρας Αττικής, Νέας Περάμου και Μεγάρων πέντε(5) συνεχόμενες ημερήσιες αναπαύσεις λόγω της υπερεργασίας του κατα το χρόνο εκδήλωσης των ληφθέντων ένεκα των ακραίων καιρικών φαινομένων αστυνομικών μέτρων ή έναντι τυχόν οφειλομένων ημερήσιων αναπαύσεων. 

β)εγκριθούν και χορηγηθούν, τυχόν αιτηθείσες κανονικές ή βραχείες άδειες κατα παρέκκλιση του ισχύοντος κανονιστικού ποσοστού 

γ)παρασχεθεί σε αυτό κάθε νόμιμη και δυνατή διευκόλυνση, ιδίως στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως σοβαρά προβλήματα ή που αντικειμενικά έχουν περισσότερες υποχρεώσεις.

Η ΔΕΚΑ με ανακοίνωση της και κατατιθέμενα έγγραφα στην ΠΟΑΣΥ επιμένει απο την αρχή σε αυτή την ευνοϊκότερη μεταχείριση των πληγέντων συναδέλφων και θα συνεχίσει να επιμένει στην περαιτέρω στήριξη τους, μέχρι να αντιμετωπιστούν εξ ολοκλήρου τα προβλήματα των συναδέλφων και της τοπικής κοινωνίας.

Δείτε σχετικά:

Αμεση μέριμνα για τους πλημμυροπαθείς πολίτες και συναδέλφους