Να αυξηθεί το όριο ηλικίας στους αστυνομικούς που θα συμμετέχουν στις πανελλήνιες και κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη Σ.Α.Ε.Α.

Posted by DEKA on Τρίτη, Απριλίου 03, 2018Του Μανόλη Μαργετάκη*,
Στην Ελληνική Αστυνομία κατά καιρούς παρατηρούμε κάποιες αναχρονιστικές διατάξεις που δεν έχουν νόημα στο παρόντα χρόνο να υφίστανται. Τουναντίον με την τροποποίηση τους μόνο θετικά αποτελέσματα θα υπάρξουν για τον ίδιο τον οργανισμό αλλά και για το σύνολο του προσωπικού. Σίγουρα μια τέτοια περίπτωσή είναι η ακατανόητη πλέον, διατήρηση του ανώτατου ηλικιακού ορίου στα 30 έτη για την συμμετοχή του αστυνομικού προσωπικού στις πανελλήνιες και κατατακτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή στη σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.
Μια σειρά επιχειρημάτων και η λογική συνηγορούν στην διεύρυνση του ορίου στα 40 έτη. 

Πλέον, πρέπει να ληφθούν υπόψιν η αύξηση στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση και το Σύνταγμα. Ειδικότερα για την εφαρμογή των κριτήριων ίσης μεταχείρισης ,ισονομίας και αναλογικότητας ως και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας και του δικαιώματος στην εκπαίδευση όπως αυτά προβλέπονται από τα άρθρα 5 και 16 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ασφαλιστικού νομού 3865/2010 που ορίζει ότι η συνταξιοδότηση του αστυνομικού προσωπικού πραγματοποιείται είτε με τη συμπλήρωση του 60 ου έτους ηλικίας είτε με την συμπλήρωση 40 συνταξιοδοτικών ετών ασφάλισης δηλαδή αύξηση κατά 5 έτη από το νομικό πλαίσιο που ίσχυε και αφορά την πλειοψηφία των συνάδελφων το οποίο δεν είχε θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδοτήσεις μέχρι 31/12/2014 και επηρεάζεται από αυτές τις αλλαγές, γίνεται κατανοητή η ανάγκη διεύρυνσης του ορίου ηλικίας. 

Επιπλέον με αυτή την αύξηση του ορίου ηλικίας(40 έτη) δίνεται ένα κίνητρο αλλά και η δυνατότητα στους πτυχιούχους συνάδελφους που έλαβαν το τίτλο σπουδών σε ηλικία άνω των 30 ετών να έχουν δικαίωμα εισαγωγής με κατακτήτριες εξετάσεις στη σχολή Αξιωματικών με όφελος ανεκτίμητο για την κοινωνία αλλά και την ίδια την αστυνομία. 

Δεν υπάρχει πλέον, καμία αμφιβολία για την ανάγκη άμεσης τροποποίησης του ΠΔ 4/1995, με την υπογραφή της αναγκαίας νομοτεχνικής ρύθμισης από τους συναρμόδιους υπουργούς με σκοπό την αύξηση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ηλικίας συμμέτοχης των αστυνομικών στις ανώτερο εξετάσεις, αλλά και την θετική εισήγηση και προσωπική επίβλεψη της φυσικής ηγεσίας για το σκοπό αυτό. 

Σχετικά με αυτό το ζήτημα η Δ.Ε.Κ.Α έχει ήδη καταθέσει σχετική πρόταση εγγράφως στο Δ.Σ της ΠΟΑΣΥ για να συμπεριληφθεί στο νέο Π.Δ που είναι προς διαμόρφωση αλλά και θα πιέσει προς κάθε κατεύθυνση για να γίνει αυτό το δίκαιο αίτημα πράξη. 

Μανόλης Μαργετάκης*,
Μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Π.Ο.ΑΣ.Υ με την Δ.Ε.Κ.Α