Η νίκη έχει πολλούς πατέρες..

Posted by DEKA on Τετάρτη, Δεκεμβρίου 12, 2018Όπως πρώτη είχε ανακοινώσει η Δημοκρατική Ενωτική Κίνηση Αστυνομικών από τον Φεβρουάριο του 2017, μετά από συναντήσεις τόσο με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ, όσο και με τις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων, οι οποίες συνεχίστηκαν και το επόμενο διάστημα, καθησυχάζοντας τους ενδιαφερόμενους για τη σθεναρή πολιτική βούληση επίλυσης του ζητήματος, που ανέκυψε με το ζήτημα των μετακινήσεων των συναδέλφων μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση σήμερα να ανακοινώσουμε και την οριστικοποίηση της αίσιας έκβασης του ζητήματος.
Πολλοί, οι οποίοι όλο αυτό το διάστημα αν και αδρανείς στη διεκδίκηση σπεκουλάρανε και δημιουργούσαν τεχνητή ένταση και ανησυχία, θα σπεύσουν όψιμα να καρπωθούν την επιτυχία. Για μας έχει σημασία μόνο η ουσία.

Παραθέτουμε το δελτίο τύπου του προέδρου του ΟΑΣΑ, τον οποίο και ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα, όπως και την φυσική και πολιτική μας ηγεσία.


                                                                                                                                                                                        
                                   ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δωρεάν η μετακίνηση του ένστολου προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα του ΟΑΣΑ

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε χτες (ΦΕΚ 5537, τεύχος δεύτερο της 11 Δεκεμβρίου 2018) κατοχυρώνεται νομοθετικά η ελεύθερη και δωρεάν μετακίνηση του ένστολου προσωπικού του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Αττική με τα αστικά συγκοινωνιακά μέσα του ο ΟΑΣΑ (μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ) στην εποχή της εφαρμογής του ηλεκτρονικού εισιτηρίου.

Ως αντιστάθμισμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης καρτών η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο ένστολο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου των φορέων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ Α.Ε. καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του ΟΑΣΑ., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.

Τι περιλαμβάνει η Απόφαση

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφεται από τους Υπουργούς Προστασίας του Πολίτη Όλγα Γεροβασίλη, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη και Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη, ο ΟΑΣΑ αναλαμβάνει να διαθέτει στο ένστολο προσωπικό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κάρτες ελεύθερης μετακίνησης στα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) αρμοδιότητάς του. Οι κάτοχοι των παραπάνω καρτών απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή κομίστρου στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας O.A.ΣΑ (Ο.ΣΥ. Α.Ε. και ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε.).

Οι κάρτες μετακίνησης θα χρησιμοποιούνται από τους δικαιούχους στα σημεία λειτουργίας του εξοπλισμού έκδοσης, πώλησης, επαναφόρτισης επικύρωσης και ελέγχου του αυτόματου συστήματος συλλογής κομίστρου που έχει εγκατασταθεί σε οχήματα, σταθμούς και στάσεις των Μ.Μ.Μ. αρμοδιότητάς του. Οι κάρτες μετακίνησης είναι επαναχρησιμοποιήσιμες με την επαναφόρτισή τους, δύναται δε να επαναφορτιστούν και μέσω διαδικτύου ή κινητού τηλεφώνου. Η επικύρωση των καρτών είναι υποχρεωτική σε κάθε επιβίβαση και πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις, κανονισμοί και οδηγίες του ΟΑΣΑ.
Εντός των καρτών αποθηκεύεται ο χρόνος ισχύος του δικαιώματος. Οι κάρτες αποτελούν το αποδεικτικό πιστοποίησης του δικαιώματος ελεύθερης μετακίνησης, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον από τους κατόχους τους και αντικαθίστανται σε περίπτωση απώλειας κλοπής και δυσλειτουργίας τους.

Ο ΟΑΣΑ θα διαθέτει το αναγκαίο προσωπικό και την κατάλληλη υποδομή και τεχνογνωσία προκειμένου να εκδοθούν οι κάρτες, οι οποίες προσωποποιούνται με βάση τους κανόνες του Αυτόματου Συστήματος συλλογής κομίστρου, τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις σχετικές γνωμοδοτήσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Σε αντάλλαγμα για την παραπάνω παραχώρηση χρήσης καρτών η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει να διαθέτει το απαραίτητο ένστολο προσωπικό για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης χώρων πραγματοποίησης συγκοινωνιακού έργου των φορέων ΣΤΑ.ΣΥ Α.Ε. και Ο.ΣΥ Α.Ε. καθώς και κάθε άλλου χώρου αρμοδιότητας και ευθύνης του ΟΑΣΑ., όπως και την υποβοήθηση στην εκτέλεση υποστηρικτικών δράσεων αναγκαίων για το έργο του, για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Ελληνική Αστυνομία.
Ενδεικτικά αναφέρονται η φύλαξη των σταθμών της ΣΤΑ. ΣΥ Α.Ε., η ασφάλεια ιδιαίτερων σημείων του συγκοινωνιακού δικτύου, η αστυνόμευση λεωφορειολωρίδων και η υποστήριξη της λειτουργίας των γερανοφόρων οχημάτων του ΟΑΣΑ. Ο ΟΑΣΑ θα αποστέλλει ανά έτος αναλυτικό αίτημα προς της Ελληνική Αστυνομία, όπου παραθέτει τις ειδικότερες απαιτήσεις σε υπηρεσίες που παρέχονται από την Ελληνική Αστυνομία. Επί του παραπάνω αιτήματος η Ελληνική Αστυνομία καταρτίζει αναλυτικό πίνακα με το απαιτούμενο ένστολο προσωπικό.
Η αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών από την Ελληνική Αστυνομία θα είναι κατ' έτος ίση προς την αξία του αντίτιμου του συνόλου των μετακινήσεων του προσωπικού μέσω της κάρτας του ΟΑΣΑ.
Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκη (ΟΑΣΘ).


Δείτε Σχετικα:

Συνάντηση Δ.Ε.Κ.Α. με τον πρόεδρο του Ο.Α.Σ.Α. για τις μετακινήσεις των ΑστυνομικώνΗ γραμματεία της Δημοκρατικής Ενωτικής Κίνησης Αστυνομικών
Δ.Ε.Κ.Α