ΕΟΠΥΥ: Ώρες εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του

Posted by DEKA on Τρίτη, Μαΐου 30, 2017


Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3816/28.11.2016)

Τον καθορισμό ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στην κεντρική υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ως εξής:
ΑΚεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 10:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.
ΒΠεριφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στα Γραφεία Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.
ΓΦαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Με την υπ’ αριθμ. 206 απόφαση της 32ης/11-4-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’), αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα της λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ανακοινώνεται δημόσια στον ιστότοπο του οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

πηγη:www.odigostoupoliti.eu