ΕΟΠΥΥ: Ώρες εισόδου του κοινού στις υπηρεσίες του

Posted by DEKA on Τρίτη, Μαΐου 30, 2017 with No comments


Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) (Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411 – ΦΕΚ Τεύχος Β 3816/28.11.2016)

Τον καθορισμό ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στην κεντρική υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ ως εξής:
ΑΚεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 10:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.
ΒΠεριφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στα Γραφεία Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.
ΓΦαρμακεία του ΕΟΠΥΥ
Με την υπ’ αριθμ. 206 απόφαση της 32ης/11-4-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α’), αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα της λειτουργίας των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ, ανακοινώνεται δημόσια στον ιστότοπο του οργανισμού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

πηγη:www.odigostoupoliti.eu